Hold kæft her kan alle tale

I dette fine indlæg pointerer Siri Ranva, at Peer Bundgaard og Niels Lyngsøs argumentation i essayet om strukturel racisme “grangiveligt [ligner] en silencing-taktik”.

Silencing dækker det forhold, at et individ eller en gruppe systematisk forhindres i at tale om noget bestemt. Man taler i den forbindelse om silencing tactics. En almindeligt anerkendt silencing tactic går ud på at fremstille selve italesættelsen af et problem som mere alvorlig og skadelig end det problem, der forsøges italesat. (…) Et andet skoleeksempel er, når man afsporer samtalen ved konsekvent at nedtone eller helt overse centrale dele af det budskab, der forsøges fremsat.

Læs hele indlægget her:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial