Forfatter: Mons Bissenbakker og Lene Myong

Lene Myong og Mons Bissenbakker er med i peculiar.dks redaktion. De arbejder som forskere i henholdsvis Norge og Danmark, og forsker i emner, der tematiserer og undersøger køn, seksualitet, racialicering og affekt.
Analyse

Når retsstaten bliver lykkeobjekt, bliver boligpolitikkens racisme usynlig

Regeringens plan om at ’nedbryde’ bestemte boligområder er heldigvis blevet mødt med kritik og modstand. En del af kritikken har rammesat retsstaten som lovpakkens egentlige offer, men hvilke perspektiver glider i baggrunden, når kritikken samler sig om retsstaten som lykkeobjekt? Lovpakken sætter endnu engang strukturel racisme og statssanktioneret vold på den politiske dagsorden. I sidste […]

Read More